Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
Velkommen til ADB team


Vi flytter til Lerkendal Stadion, hvor vi sitter sammen med resten av EG Utility. Fra og med fredag 09.09.2011 gjelder følgende kontaktinformasjon:

EG Utility AS
Klæbuveien 125
7031 Trondheim

Telefon: 06220
Epost support: support@adbteam.no (denne vil bli endret senere)

Vi har fått nye epostadresser, fornavn.etternavn@egutility.no, ADB Team sine epostadresser vil bli videresendt til ny adresse i EG Utility. Mobilnummer er de samme som før.


EG AS kjøper ADB team Norge AS
ADB team Norge AS har de siste årene hatt en sterk fokus rettet mot håndtverks- og energibransjen. For ytterligere å styrke oss mot dette markedet, har selskapet besluttet å selge aksjene i ADB team Norge AS til EG AS (som er eier av EG Norge AS og bransjevertikalen EG utility). Fra 1 juni 2011 overtar EG AS aksjene i ADB team Norge AS.

- Les hele pressemeldingen her
- For ytterligere informasjon om EG Utility, se EG Utility’s hjemmeside


ADB team Norge AS selger software og yter tjenester innenfor fagområdet Administrative styringssystemer rettet mot privat næringsliv. Selskapet er sertifisert partner med Microsoft Business Solution på produktet Dynamics Ax.
Selskapet har fokusert spesielt på å kunne tilby god kompetanse og erfaring innenfor fagområdet logistikk, material- og produksjonsstyring og prosjektstyring. Dette har resultert i at selskapet har utviklet en bransjeløsning for håndtverksbedrifter basert på Microsoft Dynamics Ax.

Våre viktigste kompetanseområder er:
  • Logistikk, Material- og Produksjonsstyring
  • Prosjektstyring
  • Økonomistyring
  • Lønn- og Personal
Våre viktigste tjenesteområder er:
  • Virksomhetsanalyse/Rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Systemering/Applikasjonsutvikling
  • Support tjeneste

Selskapet har som den viktigste målsetting å bli oppfattet som en unik leverandør av tjenester innenfor alle de fagområder vi dekker, og nå fram til ledelsen hos eksisterende og potensielle kunder med den kompetanse og de idéer vi innehar. Med basis i dette, vil vi i et aktivt lagspill sammen med kunden skape resultater både på kort og lang sikt.

Sigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon.
 
   
 
   ADB team AS     Vegamot 8     7048 TRONDHEIM     Tlf: 73 55 70 20     Fax: 73 55 70 21     E-mail: firmapost@adbteam.no